Şizofreni, çeşitli ağır belirtiler gösteren ve kronik bir biçimde ilerleyen ruhsal bir bozukluktur. Şizofreni hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçlarla birlikte psikoterapi de oldukça önemli rol oynar. Bunların yanında ise müzik terapisinin de tedavide kullanıldığı biliniyor. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda müzik terapisinin kronik acının azaltılmasında, yüksek tansiyonda, demans hastalığında, Parkinson hastalığında ve kronik şizofreni hastalığında etkili olduğu görülmüş.

De Souza öncülüğünde yürütülen çalışmada da müzik terapisinin kronik şizofreni hastalığının ilerleyen belirtileri üzerindeki etkisi araştırıldı. Deney grubu olan 18-60 yaş şizofren hastalarına toplam 1 ay boyunca her gün 30 dakika Hint Klasik Müziği dinletildi. Diğer gruptaki şizofren hastalarına ise müzik terapisi uygulanmadı. Hint Klasik Müziği dinleyen grup gözleri açık veya kapalı bir şekilde, çeşitli sözel bilgilendirme desteği ile enstrumental müzik dinlediler.

Araştırmanın sonuçlarına bakıldığında, müzik terapisi alan ve almayan gruplar arasında belirli alanlarda önemli farklılıklar görüldü. Terapiyi alan hastaların 1 ay sonunda depresyon ve enerji eksikliğinin azaldığı; etkin olma salanında ilerleme kaydettiklerig örüldü. Özellikle depresyon seviyelerinde görülen önemli farklılıklar, müzik terapisinin şizofreni hastalığının depresif özelliklerini azaltıcı etkisini göstermiş oldu.

Böylece yapılan bu çalışma,  diğer hastalıkların tedavisinde olduğu gibi kronik şizofreni hastalığının  tedavisinde de  müzik terapisinin önemini vurguluyor.

 

Detaylar için kaynak

De Sousa,  A. & De Sousa, J. (2010). Music Therapy in Chronic Schizophrenia. Journal of Pakistan Psychiatric Society, 7, 13-17.

RelatedPost