Otizmli bireylerin sosyal hayata uyum problemleri yaşadığı, sık sık tekrarlanan hareketlerde bulunduğu ve diğer kişilerle çok sınırlı bir iletişime sahip olduğu biliniyor.  Kalıtsal bir yöne sahip olan otizmde bireylerin beceri açısından gelişim sağlayıp sağlayamayacakları tartışma konusu olmaya devam ediyor. Peki bu alanda geliştirilen programlar otizmlilerin sosyal ve duygusal gelişimleri üzerinde ne kadar etkili?

Villamisar ve Dattilo, yaptıkları bir araştırmada otizmli yetişkinlere bir yıllık bir boş/serbest zaman geliştirme programı uygulayarak sonuçlarını değerlendirdiler.  20′ şer kişiden oluşan ve otizm tanısına sahip bireylerin oluşturduğu iki grup seçildi. Bu gruptan birine, 1 yıl boyunca serbest zaman etkinliklerinin bulunduğu bir program uygulandı. Programın etkisini değerlendirmek amacıyla programın başında  ve programın sonunda  olmak üzere iki farklı zamanda  sosyal ve duygusal becerileri ölçmek üzere testler yapıldı. Grup, program süresince haftanın beş günü ikişer saat  olmak üzere resim çizmek, yüzmek, bilgisayar oyunları oynamak, radyo dinlemek vb. aktivitelerde bulundu. Diğer grupsa, böyle bir uygulamadan geçmedi.

Programın sonunda, serbest zaman uygulaması alan gruptaki otizmli bireylerin, sosyal ve duygusal açıdan diğer gruba ve programın başına oranla olumlu gelişme gösterdiği görüldü. Buna göre, düzenli olarak serbest zaman etkinliklerini uygulayan otizmli bireylerin, iletişim becerileri, duyguları kullanma, sosyal davranış ve günlük işlerini yerine getirebilme konularında gelişim gösterdiği ortaya çıktı.

İnsanların otizmli bireylere karşı bir önyargı içerisinde olduklarını ve bunun da otizmli bireylerin sosyalleşmesini bir şekilde engellediği yönündeki düşüncelere karşın,  bu araştırma  otizmli yetişkinlerin de sosyal yaşama uyum sağlamada gelişim gösterebileceklerini ortaya koyuyor.  Araştırma bu nedenle otizmli bireyleri  desteklemek ve cesaretlendirmek açısından büyük bir öneme sahip.

 

Detaylar için kaynak

Garcia-Villamisar, D. and Dattilo, J., (2010). Social and clinical effects of a leisure program on adults with autism spectrum disorder. Research in Autism Spectrum Disorders, 5, 246-253.

RelatedPost