Ergenlik, biyolojik, bilişsel ve sosyal olarak birçok değişimin yaşandığı bir  dönemidir. Bu dönemde özellikle davranış problemleri riski oldukça artış gösterir. Akademik başarısızlık, okuldan atılma, alkol ve madde kullanımı gibi davranışlar, davranışlar sorunları olarak nitelendirilir. Peki bu sorunların azalmasında öfke kontrolü ve annenin duygusal konularda yardımı etkili oluyor mu?

Shortt öncülüğünde yapılan bir araştırma,  anne tarafından sağlanan duygu rehberliğinin ergenin öfkesini kontrol etmesine ve davranış sorunlarının (akademik başarısızlık, öfkeyi kontrol edememe, madde kullanımı gibi) azalmasına ne ölçüde yardımcı olduğunu inceledi. Bu amaçla iki kardeşi ve annelerini birkaç yıl boyunca inceleyen araştırmacılar, burada annenin sağladığı rehberliği; duyguların doğasını anlatması, onların uygun bir yolla nasıl ifade ettiklerini göstermsie, çocuğa davranışsal sınırlar koyma ve duygusal uyarılmışlık durumlarıyla baş etme stratejileri ve hedeflerini tartışması olarak belirledi.

Araştırmanın sonuçları, anne tarafından sağlanan duygu rehberliğinin, ergenlerin öfkelerini kontrol etmede yaşadıkları zorlukları azalttığını, öfkeyi kontrol etme becerilerinin ise davranış sorunlarında düşüş sağladığını açığa çıkardı.  Ayrıca çocuklar öfkelerini kontrol etmede zorlandıklarında, davranış sorunları için riskli duruma geldikleri de gözlendi. Bunun yanında küçük kardeşin davranış sorunları artış gösterdiğinde büyük kardeşin davranış sorunlarının da zaman içinde arttığı görüldü. Annenin duygularla ilgili rehberliği ise çocuğun davranış sorunlarının azaltılmasında etkili oldu.

Bu çalışmanın sonuçları ergenliğe uyum sağlamada ergenin öfkesini düzenlemesinin önemini ve bunda annenin rolünü açığa çıkarıyor. Öfke nöbetleri boyunca annelerinin rehberlik ettiği ergenlerin, daha iyi bir öfke düzenlemesi ve daha az davranış sorunu gösterdiği belirtiliyor.

Detaylar için kaynak

Shortt, J., Stoolmiller, M. Smith-Shine, J. Eddy, J. Sheeber, L. (2010). Maternal Emotion Coaching, Adolescent Anger Regulation, and Siblings’ Externalizing Symptoms. The Journal of Child Psychology and Psyhiatry, 51, 799-808.

RelatedPost