Bağlılık, ilişkilerdeki en önemli kavramlardan biri. Bağlılığın bir ilişkinin kalitesinde ve çiftlerin mutluluğunda büyük rolü olduğu biliniyor. Ancak bağlılık tek boyutlu ve basit bir kavram olmadığı için çeşitli yönleri ile incelenmesi gerekiyor. Peki romantik ilişkilerdeki bağlılık çeşitleri neler ve bunlar bir ilişkiyi ne yönde etkiliyor?

Bu sorulara yanıt arayan araştırmacı Rhoades ve ekibi, bağlılığın 4 farklı boyutunu inceleyerek bunların romantik ilişkilerdeki etkisini araştırdı. Evli olmayan 18 ile 35 yaş arasındaki 1000’den fazla çiftin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmada araştırmacılar şu bağlılık boyutlarını inceledi:  “kendini ilişkiye adadığı için bağlı olma”, “algıladığı zorunluluklar nedeniyle bağlı olma (örneğin bir arada kalmaya dair sosyal baskılar)”, “materyalist zorunluluklar nedeniyle bağlı olma (örneğin ortak bir mala sahip olma)” ve “hissedilen zorunluluklar nedeniyle bağlı olma (örneğin kendini kapana kısılmış hissetme)”. Çiftlerin ayrıca ilişkilerindeki uyum, ilişkinin devam edip etmeyeceği konusundaki inançları ve evlilik olasılığı görüp görmedikleri konusunda da bilgi toplandı. Çiftler 8 ay boyunca izlendi ve hangi çiftlerin ilişkilerinin devam ettiği incelendi.

Katılımcıların hissedilen zorunluluk nedeniyle ilişkiye bağlı olma durumları ne kadar fazlaysa, ilişkideki uyumlarının o kadar azaldığı ortaya çıktı. Bunun yanında kendini karşısındakine adadığı için ilişkiye bağlı kalanların, 8 ay içinde ilişkide kopma yaşama ihtimallerinin azaldığı görüldü. Ayrıca materyalist zorunluluk nedeniyle ilişkide bağlılık hissedenlerin, bu izlenen 8 içinde ayrılık yaşama konusunda daha riskli olduğu görüldü. Bu da, hem ortak bir mala sahip olmak gibi nedenlerden dolayı kendini ilişkide bağlı hissetmenin, hem ilişkiye adanmışlığın, ilişkinin devam etmesine yardımcı olduğunu gösterdi. Son olarak, çiftler ilişkide iç ve dış baskılardan dolayı kendilerini ne kadar az sıkışmış hissederse, ilişkilerinin devam etme ihtimalinin o kadar arttığı görüldü.

Kısaca sonuçlar, aslında bağlılık hissinin ilişkilerin devam etmesinde büyük rolü olduğunu gösteriyor. Ancak hangi nedenlerden dolayı bu bağlılığı hissettiğimizi bilmenin önemine işaret ediyor.

 

Detaylar için kaynak

Rhoades, G. K., Stanley, S. M., & Markman, H. J. (2010).  Should I stay or should I go? Predicting dating relationship stability from four aspects of commitment. Journal of Family Psychology, 24(5), 543-550.

RelatedPost